Koor Kaskedieze Contact

Contact

Secretariaat

Koor Kaskedieze
Weth. Twaalfhovenstraat 34
1911 Uitgeest

Dirigent

Jules Bart, 072-5333049.

Bestuur

Voorzitter: Trudy Boom, 075-6212028
Secretaris: Nanda Huig, 0251-312303
Penningmeester: Timo Krijnen, 075-6285629
Webmeester: info@kaskedieze.nl
Leden:
Jos van Dort
Joke Heine
Hanneke Leeuwerink
Lia de Ruijter

zingende vrouwen, paars

Kleine lettertjes

Vereniging

Koor Kaskedieze is ingeschreven als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

De statuten zijn ter inzage bij het bestuur.

Voor de gewone sterveling is het huishoudelijk reglement geschikter met dezelfde regeltjes in begrijpelijker bewoordingen.

Het jaarverslag over 2017 treft u hier aan.

In het kader van de invoering van de AVG heeft het bestuur een document opgesteld. Hierin wordt uitgelegd hoe in ons koor wordt omgegaan met privacy gevoelige gegevens. U kunt dat hier inzien. Voor meer informatie zie autoriteit persoonsgegevens.

Subsidie

Koor Kaskedieze ontvangt ook in 2018 weer een subsidie voor amateurkunst van de gemeente: