Koor Kaskedieze Contact

Contact

Secretariaat

Koor Kaskedieze
Marskamp 13
1566 GE Assendelft

Dirigent

Jules Bart, 072-5333049.

Bestuur

Voorzitter: Trudy Boom, 075-6212028
Secretaris: Jos van Dort, 075-6873441
Penningmeester: Timo Krijnen, 075-6285629
Webmeester: info@kaskedieze.nl
Leden:
Joke Heine
Hanneke Leeuwerink
Lia de Ruijter

zingende vrouwen, paars

Kleine lettertjes

Vereniging

Koor Kaskedieze is ingeschreven als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

De statuten zijn ter inzage bij het bestuur.

Voor de gewone sterveling is het huishoudelijk reglement geschikter met dezelfde regeltjes in begrijpelijker bewoordingen.

Het jaarverslag over 2019 treft u hier aan.

In het kader van de invoering van de AVG heeft het bestuur een document opgesteld. Hierin wordt uitgelegd hoe in ons koor wordt omgegaan met privacy gevoelige gegevens. U kunt dat hier inzien. Voor meer informatie zie autoriteit persoonsgegevens.

Subsidie

Koor Kaskedieze ontvangt ook in 2020 een subsidie voor amateurkunst van de gemeente: