Koor Kaskedieze

Welkom bij Koor Kaskedieze

Het internationaal folkloristisch Koor Kaskedieze uit Krommenie zingt al sedert 1989 met veel plezier liederen uit vele landen.

Daarbij staan we onder leiding van onze enthousiaste dirigent Jules Bart.

Bijgaande foto toont ons bij een optreden in de Nicolaaskerk te Krommenie tijdens het kerstconcert van december 2017.

koor met kerst 2017

Naam

De naam "Kaskedieze" komt uit het Zaans. Het is een verbastering van het Franse "Qu'est-ce qu'ils disent?". Dat betekent "Wat zeggen zij?".

We vinden dit een toepasselijke naam voor ons koor. We zingen namelijk vooral liederen in andere talen. En we zijn daardoor voor onze toehoorders vaak niet zo verstaanbaar.

Natuurlijk hebben we zelf inmiddels van al onze teksten vertalingen gevonden. Zodat we het karakter van een lied goed in de klank tot uitdrukking kunnen brengen.

Repeteren

Sedert augustus 2004 repeteren we met Koor Kaskedieze iedere woensdagavond in wijksteunpunt "De Palmboom" aan de Snuiverstraat 63a, 1561 HB Krommenie, tel.: 075-6288144.

We zingen van 20:00 u. tot ongeveer 22:00 u., met een korte koffie en thee pauze rond 21 u. Na afloop is er nog gelegenheid voor een drankje.

Helaas gaat daar deze maand oktober een eind aan komen. De Stichting De Palmboom houdt per 1 januari op met haar werkzaamheden. Per 1 november moeten wij daarom naar een andere locatie. We zijn druk op zoek en proberen deze herfst diverse andere ruimtes uit.

palmboom achtergrond scherm

Liedlijst

Begonnen als Balkankoor zingen we intussen ook vele liederen uit Rusland, waaronder ook uit de orthodoxe liturgie.

Daarnaast liederen uit Zuid-Afrika, Scandinavië, de Britse eilanden, en ook het Frans en Spaans laten we niet links liggen.

In de loop van ons zingend bestaan hebben we ook veel ervaring opgedaan met de Joodse traditie, zowel het Hebreeuws, als het Jiddisch en Ladino.

In onze eigen landstaal, het Nederlands, zult u ook enige liederen op de lijst vinden. Die is te downloaden of in te zien via deze lijst.

Wie liever alfabetisch zoekt kijkt hier.