Koor Kaskedieze

Welkom bij Koor Kaskedieze

Het internationaal folkloristisch Koor Kaskedieze uit Krommenie zingt al sedert 1989 met veel plezier liederen uit vele landen.

Daarbij staan we onder leiding van onze enthousiaste dirigent Jules Bart.

Bijgaande foto toont ons bij een optreden in de Nicolaaskerk te Krommenie tijdens het kerstconcert van december 2017.

koor met kerst 2017

Naam

De naam "Kaskedieze" komt uit het Zaans. Het is een verbastering van het Franse "Qu'est-ce qu'ils disent?". Dat betekent "Wat zeggen zij?".

We vinden dit een toepasselijke naam voor ons koor. We zingen namelijk vooral liederen in andere talen. En we zijn daardoor voor onze toehoorders vaak niet zo verstaanbaar.

Natuurlijk hebben we zelf inmiddels van al onze teksten vertalingen gevonden. Zodat we het karakter van een lied goed in de klank tot uitdrukking kunnen brengen.

Repeteren

Van augustus 2004 tot en met oktober j.l. repeteerden we met Koor Kaskedieze iedere woensdagavond in wijksteunpunt "De Palmboom" aan de Snuiverstraat te Krommenie.

Sedertdien maakten we enkele maanden gebruik van de doopsgezinde Vermaning te Krommenie. Uiteraard was dat repeteren in verband met de Corona crisis sedert van woensdag 18 maart even stil gelegd.

In juni hebben we twee maal buiten−gewoon gezongen op zondagmiddag bij OLV ter Nood aan de kapellaan in Heiloo. Onder de bomen op 3m afstand met een fijn ventilerend windje. Zie de foto´s elders op deze site.

Vanaf 2 september hebben we de repetities hervat in buurthuis De Noorddam in West Knollendam, Piet Kuiperlaan 2. Normaal zingen we van 20:00 u. tot uiterlijk 22:00 u., met halverwege een korte koffie en thee pauze. Na afloop is er nog gelegenheid voor een drankje. Vanwege het toenemende corona gevaar zijn de repetities vanaf 14 oktober voor de rest van deze maand voorlopig opgeschort.

foto van voorzijde De Noorddam

Liedlijst

Begonnen als Balkankoor zingen we intussen ook vele liederen uit Rusland, waaronder ook uit de orthodoxe liturgie.

Daarnaast liederen uit Zuid-Afrika, Scandinavië, de Britse eilanden, en ook het Frans en Spaans laten we niet links liggen.

In de loop van ons zingend bestaan hebben we ook veel ervaring opgedaan met de Joodse traditie, zowel het Hebreeuws, als het Jiddisch en Ladino.

In onze eigen landstaal, het Nederlands, zult u ook enige liederen op de lijst vinden. Die is te downloaden of in te zien via deze lijst.

Wie liever alfabetisch zoekt kijkt hier.