Koor Kaskedieze Naam

beeld van twee zingende vrouwen

De heer Boudewijn Otten wees ons op het volgende:

“Wellicht interessant voor u is om te weten dat er ook een bargoens woord kaskedie (ook wel kaskadee) bestaat. Dat betekent: 'drukte, praatjes, veel noten op z'n zang.' Met name dat laatste lijkt me een grappig toeval.”

Bargoens Woordenboek (1974, Enno Endt, Lieneke Frerichs, p 58)

In 2014, juist in het jaar dat wij ons 25-jarig jubileum vieren, verschijnt het volgende berichtje in het regionale dagblad:

artikel uit lokale krant dat beschrijft dat de naam Kaskedieze een verbastering van het Franse &aposQu&aposest-ce qu&aposils disent?&apos betreft.