Koor Kaskedieze Repertoire

Begonnen als Balkankoor zingen we intussen ook vele liederen uit Rusland, waaronder ook uit de orthodoxe liturgie.

Daarnaast liederen uit Zuid-Afrika, Scandinaviƫ, de Britse eilanden, en ook het Frans en Spaans laten we niet links liggen.

In de loop van ons zingend bestaan hebben we ook veel ervaring opgedaan met de Joodse traditie, zowel het Hebreeuws, als het Jiddisch en Ladino.

In onze eigen landstaal, het Nederlands, zult u ook enige liederen op de lijst vinden. Die is te downloaden of in te zien via deze lijst.

Wie liever alfabetisch zoekt kijkt hier.

Natuurlijk hebben we zelf inmiddels van al onze teksten vertalingen gevonden. Zodat we het karakter van een lied goed in de klank tot uitdrukking kunnen brengen.